Írások - Online   
Szórványstratégia
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi Albizottság 2010. február 4-i ülése által megvitatott és előterjesztett szöveg
Áttekintő összegzés:
A KMKF szórványstratégiájában összekapcsolódik az őshonos szórványokra, a kivándorlással keletkezett szórványokra („diaszpórára”), valamint a szórványközeli helyzetekre irányuló magyar nemzetpolitika. A szórványstratégia nem külön szakpolitika, hanem lényege a magyar nemzetpolitika egésze figyelmének és érvényesülésének egyenrangú kiterjesztése a szórványokra. Célja, hogy a tömbökből ne váljanak szórványok, illetve a szigetmagyarságból és a saját belső társadalmi élettel rendelkező magyar városi közösségekből ne váljanak abszolút szórványok.

A „templom és iskola” kiszámítható támogatása kiemelten fontos szerepet játszik ennek a célnak az elérésében, akárcsak az is, hogy a magyarság anyanyelvi kommunikációs tere a szórványban se korlátozódjék kizárólag erre a két intézményre, hanem minél szélesebb körben gyakorlati funkciót adjon a magyar nyelvűségnek és a magyarsághoz való tartozásnak.

A minden magyarra kiterjedő figyelem megteremtése érdekében szükséges létrehozni a „szórványbiztos” intézményét, valamint ösztönözni a magyarországi megyék és megyei városok nemzetpolitikai szerepvállalásának önkéntes alapon megvalósítandó intézményesítését és összehangolását. Biztosítani kell, hogy a társadalom körében jelentkező segítőszándék a leginkább szükséges helyen és a leghatékonyabban hasznosuljon. A nemzetpolitika „belső kommunikációjában” megfelelő helyet kell biztosítani a szórványokban rejlő értékek megjelenítésének. Szükséges a nemzethez való tartozás kritériumaival kapcsolatos diskurzus tudatos alakítása, úgy, hogy a nemcsak nyelvileg összetartozó nemzet koncepciója kerüljön előtérbe.

A szórványpolitika eszközrendszere terén az intézményfejlesztés fő irányaként olyan intézményhálózat kialakítása tűnik célszerűnek, amelynek – a meglévő szórványintézmények továbbfejlesztésével létrejövő – helyi elemei az adott közösség szükségleteihez mérten, modulszerűen épülnek fel a nemzeti együttműködés egyes szakpolitikáit, valamint a szórványgondozás sajátos funkcióit alkalmazó elemekből. A problémamegoldó és identitásőrző programok egyrészt a nemzeti együttműködés szakpolitikáinak általános (szórványban is alkalmazható) programjai, másrészt kifejezetten szórványprogramok. Utóbbiak kapcsán a szórványstratégia komplex közösségfejlesztési, valamint oktatási, informatikai, kulturális és mobilitási téren vet fel javaslatokat.

A magyar diaszpórának (világszórványnak) a nemzetpolitikai döntéshozatalban való részvétele érdekében szükség van a világszórványokat képviselő szervezetre, továbbá a világ országaiban parlamenti, szövetségi állami, vagy regionális mandátummal rendelkező képviselőket egybefogó, országgyűlési ciklusonként legalább egyszer ülésező KMKF-es struktúrára és a szórványstratégia megvalósulásának segítése céljából a Szórvány Munkacsoport további fenntartására.

A magyar diplomácia fontos szerepet játszik a Kárpát-medencei szórványmagyarsággal és a magyar diaszpórával történő kapcsolattartásban, valamint annak feltárásában, hogy a fogadó országok politikája és jogrendszere miként hat a szórványok jog- és esélyegyenlőségére, illetve megmaradására.

Teljes dokumentum letöltése
  

KÖNYV


AJÁNLÓ


AKTUÁLIS
Statútum
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Statútuma
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2006. szeptember 8-án alkotott és 2009. szeptember 11-én módosított Statútumának kiegészítése.
Tovább


KIEMELT HÍR
Plenáris Ülés állásfoglalása
A KMKF 2011. március 11-i Plenáris Ülésének állásfoglalása
Tovább

KÉPGALÉRIA
Plenáris ülés
2013. február 15.

DOKUMENTUMOK

ASSZIMILÁCIÓS FOLYAMATOK
AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
1996-2011
 


ÉRTÉKREND ÉS ÉLETMÓD VÁLTOZÁSOK
AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
1997-2011
 

A kutatási dokumentációk bármely adatának további felhasználásához az Országgyűlés Hivatala, valamint a B-Fókusz Intézet hozzájárulása szükséges.


 
 
info@kmkf.hu Impresszum | Archivum | Linkgyűjtemény info@kmkf.hu