Plenáris ülés - Online   
Plenáris Ülés állásfoglalása
A KMKF 2011. március 11-i Plenáris Ülésének állásfoglalása

- A KMKF felkéri a Titkárságot, hogy az Állandó Bizottság tagjaival egyeztetve dolgozza ki az átalakuló munkacsoportok felállításának és működtetésének tervezetét.

- A KMKF felhatalmazza az Állandó Bizottságot, hogy döntsön a munkacsoportok átalakításáról.

- A KMKF üdvözli az új Alaptörvény tervezetében megjelenő, az egységes magyar nemzet eszméjét és Magyarországnak a határon kívüli magyar nemzeti közösségek iránt viselt felelősségét kifejező szándékot.

- A KMKF várakozással tekint a magyar állampolgárság kiterjesztése folyamatára, valamint üdvözli, hogy a kedvezményes honosítás és visszahonosítás alkalmazása révén március 15-i nemzeti ünnepünkön köszönthetjük az állampolgársági esküt elsőként tévő honfitársainkat.

- A KMKF a magyar nemzetrészek nemzetközi érdekérvényesítésében nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az Európai Unión belül élő nemzetrészek éljenek a Lisszaboni szerződés nyújtotta lehetőségekkel.

- A KMKF üdvözli a román parlament által elfogadott tanügyi törvényt, és reményét fejezi ki, hogy ez után a román törvényhozás az ország területén élő nemzeti közösségek védelmére vonatkozóan olyan törvényeket fogad el, amelyek az adott közösségek szervezeteinek elképzeléseivel egybeesik. A KMKF természetesnek tartja, hogy az ország régióinak átalakítása kizárólag a szubszidiaritás alapelvének, valamint a regionalizmust szabályozó uniós szabályoknak az érintett közösségek akaratának és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak figyelembe vételével történhet meg. Ezek a szabályok előírják a történelmi- kulturális tényezők figyelembe vételét a régiók kialakításánál.

- A KMKF a határon túli magyar közösségek jogainak hosszú távú biztosítékát a különböző autonómia-formákban látja, beleértve a területi autonómiát is.

- A KMKF figyelemmel kíséri a szerbiai Vajdaságban megvalósulóban lévő kulturális autonómiát és reméli, hogy ennek gyakorlati eredményei hozzásegítik a magyarságot önazonossága megőrzéséhez.

- A KMKF megdöbbenését fejezi ki a vereckei honfoglalási emlékmű megrongálása miatt, és figyelemmel követi az ukrán hatóságok eljárását a tettesek megbüntetésére. Elismerve az előrehaladást az anyanyelvi vizsgázás lehetőségében, úgy véli, hogy további lépéseket kell tenni a valós esélyegyenlőség biztosítása érdekében a felsőoktatási részvétel területén. A KMKF elvárja, hogy az ukrán állam biztosítsa a magyar tannyelvű általános és középiskolák számára, illetve az egyházi gimnáziumok részére a folyamatos és rendszeres magyar nyelvű tankönyvellátást.

- A KMKF a régióban 2011-ben tartandó népszámlásokkal kapcsolatban felhívja a magyar nemzetrészek tagjait, hogy ne adják fel magyarságukat, hiszen a népszámlálási adatok alapján dől el a közeljövőben, hogy milyen intézmények szolgálhatják megmaradásukat, hogy milyen keretek között lesz mód közösségeik szabad nyelvhasználatára. A KMKF üdvözli, hogy a magyar nemzeti közösségek képviseleti szervezetei esetenként összefogva készítik fel a magyar embereket a népszámlálásra.

- A KMKF várakozással tekint a szlovák kormányprogram által előirányzott, az állampolgárságról szóló törvény módosítására, illetve arra, hogy a parlament elé terjesztett kisebbségi nyelvhasználati törvénytervezet a nemzetközi ajánlásokkal összhangban a nemzeti közösségek önazonosságát megerősítő törvényként születik meg.

- A KMKF fontosnak tekinti a készülő szlovéniai általános nemzetiségi törvényt, melyről támogatását fejezi ki.

- A KMKF jóváhagyta az Állandó Bizottság által elfogadott Szórványstratégiát, azzal, hogy a munkacsoport a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet további működése során készítse el.

Budapest, 2011. március 11.

  

KÖNYV


AJÁNLÓ


AKTUÁLIS
Statútum
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Statútuma
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2006. szeptember 8-án alkotott és 2009. szeptember 11-én módosított Statútumának kiegészítése.
Tovább


KIEMELT HÍR
Plenáris Ülés állásfoglalása
A KMKF 2011. március 11-i Plenáris Ülésének állásfoglalása
Tovább

KÉPGALÉRIA
Plenáris ülés
2013. február 15.

DOKUMENTUMOK

ASSZIMILÁCIÓS FOLYAMATOK
AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
1996-2011
 


ÉRTÉKREND ÉS ÉLETMÓD VÁLTOZÁSOK
AZ ERDÉLYI, FELVIDÉKI, KÁRPÁTALJAI ÉS VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
1997-2011
 

A kutatási dokumentációk bármely adatának további felhasználásához az Országgyűlés Hivatala, valamint a B-Fókusz Intézet hozzájárulása szükséges.


 
 
info@kmkf.hu Impresszum | Archivum | Linkgyűjtemény info@kmkf.hu